GDPR

Vi följer dataskyddsförordningen (GDPR). Vi ser det som en självklarhet att varken sälja eller hyra ut dina personuppgofter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enlig dataskyddsförordningen ska våra kunder få informationom hur dennes personuppgifter behandlas, vilket vi beskriver nedan.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig enligt följande.

1. Vid köp av våra tjänster

För- och efternamn, adress, mejladress och kortuppgifter. Syftet med sådan behandling är att kunna leverera våra tjänster till dig och för bokföringslagen. Vi får uppgifterna personligen av dig när du genomför köp på vår hemsida. Dina uppgifter sparas hos vår säkra betallösning Stripe. Dina uppgifter sparas i 7 år enligt bnokföringslagen. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss.

2. Vid nedladdning av gratisprodukter

Vi sparar namn och mejladress hos vår mejlleverantör New Zenler för utskick av gratisprodukter. Dina uppgifter används också i våra informationsmejl och kampanjer. Dessa uppgifter fyller du i själv när du anmäler att du vill ha en gratisprodukt av oss. Genom att anmäla att du vill ta emot en gratisprodukt från oss godkänner du att vi får spara dessa uppgifter och använda dem enligt ovan. Du kan när som helst med ett enkelt klick avsluta utskicken från oss. Vi raderar då de uppgifter du har lämnat.

3. Kurser och medlemskap

Ditt namn, din adress samt din mejladress finns registrerad i vår kursportal New Zenler. Dessa uppgifter används för din inloggning till den kurs eller det medlemskap som du har köpt.  

Vi sparar inspelade gruppsamtal för att du ska kunna gå tillbaka och lyssna om du har missat ett gruppsamtal. De samtalen sparas så länge de är aktuella, sedan raderas de. Samtalen sparas i kursportalen som levereras av New Zenler.

4. Kundundersökningar/utvärderingar/omdömen

Vi sparar referensutlåtanden och utvärderingar som du självmant har svarat på. De kan komma att publiceras på vår hemsida eller användas i marknadsföringen av våra produkter med ditt förnamn och ditt citat. Vi använder aldrig foto eller efternamn utan att du först har gett ditt godkännande. Dessa sparas så länge vi arbetar med materialet och raderas sedan. Om du vill att vi tar bort ett citat som du har lämnat till oss, meddela oss via mejl: [email protected], så plockar vi bort citatet.

5. Sammanfattning 

Vi behandlar dina personuppgifter med största försiktighet och delar eller säljer dem inte vidare till någon tredje part. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära att vi raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på [email protected]

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter efter att du har kontaktat oss med ditt önskemål och inte känner dig tillfreds, då har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Företagsuppgifter: Hanna Landahl enskild firma, Krokusgatan 3, 521 30 Falköping


Uppdaterad 2022-11-27